Ukraina vỡ mộng: THỦ TƯỚNG ANH BORIS JOHNSON- KẺ TO MỒM NHẤT THÚC GIỤC CHIẾN TRANH LẠI LÀ KẺ BẤT NHÂN QUYẾT TRỤC XUẤT NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINA SANG...RWANDA!

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét