Thông tin của quân đội Mỹ về trận tiểu đoàn bộ đội đặc công Việt Nam tấn công quận lỵ Tam Quan tỉnh Bình Định tối ngày 14/4/1972 [Các LS tiểu đoàn đặc công 403 QK5 đã được quy tập]

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét